سیستم های شیشه ای آویزانی

محصولات

[my_vc_php_output]

سیستم های شیشه ای آویزانی

این نمونه که از انواع اسلاید می باشد به عنوان مدل مخصوص مغازه ها و مکان های داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث بیشتر کردن فضای داخلی می گردد. نبود ریل در زمین در این مدل امکان جمع کردن انتخابی شیشه را می دهد. با استفاده از این تکنیک قادر به تقسیم فضای مورد نظر به قسمت های دلخواه خواهید بود.

فهرست